ZorgSinds 1 januari 2006 is er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Deze basis-ziektekostenverzekering is wettelijk verplicht. Daarnaast kun je je aanvullend verzekeren als je meer medische kosten vergoed wilt zien.

Verzekerd
In de basisverzekering zijn de medische kosten gedekt van een door de overheid bepaald zorgpakket. In dat pakket zitten basiszorgvoorzieningen zoals huisartsenbezoek, ziekenhuizenverblijf en –zorg, zorg door medisch specialisten en verloskundigen, kraamzorg, genees- en hulpmiddelen en een aantal vormen van paramedische zorg.
Als je meer medische kosten wilt verzekeren, kun je je aanvullend verzekeren. Elke ziektekostenverzekeraar heeft eigen aanvullende dekkingen en pakketten, de juiste keuze uit maken uit de verschillende pakketen hangt sterk af van de persoonlijke behoeften en wensen van een verzekerde of gezin.

Er zijn twee verschillende verzekeringsvormen voor ziektekosten: natura en restitutie.

Verzekeringsvormen
Bij een naturaverzekering betaalt je verzekeraar de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder (bijvoorbeeld je huisarts). Meestal heb je de keuze uit een beperkt aantal zorgaanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft.
Bij een restitutieverzekering betaalt je verzekeraar de rekening meestal ook rechtstreeks aan de zorgaanbieder. In het algemeen heb je een vrije keuze uit alle zorgaanbieders.

Graag maken wij voor je een vrijblijvende offerte. Hierin zullen wij naast een vergelijk van premie ook de polisvoorwaarden vergelijken ten opzichte van je bestaande ziektekostenverzekering.

Om een scherpe premie te kunnen offreren hebben wij meerdere zorgcollectieven waarbij je forse kortingen kunt krijgen op zowel de verplichte basisverzekering als een eventuele aanvullende verzekering.