inbrekerWoonverzekeringen zijn verzekeringen die iedereen in Nederland zou moeten hebben als basis verzekeringsvoorzieningen. Ze beschermen tegen risico’s die elke Nederlander afgedekt zou moeten hebben.

Woonhuisverzekering
Er sneuvelt een ruit, een kind tekent met een watervaste stift op het parket, er springt een waterleiding. Er zijn veel situaties te bedenken waarbij je woonhuis flinke schade op kan lopen. Met een opstal- of woonhuisverzekering ben je verzekerd tegen schade aan je woning. Als je een hypotheek hebt op je huis verplicht de hypotheekbank dat je een woonhuisverzekering afsluit.

Inboedelverzekering
De spullen in je woning -de inboedel- vertegenwoordigen bij elkaar opgeteld een flinke waarde. Bedenk bijvoorbeeld dat door brand alles in uw woning verloren gaat en je vervolgens al je meubels, kleren, apparatuur, enzovoort weer opnieuw moet aanschaffen. Dat is een enorme kostenpost en juist daarvoor is er de inboedelverzekering.

Kostbaarhedenverzekering
De bijzondere en extra waardevolle spullen in je woning, zoals antiek, sieraden, kunstvoorwerpen, verzamelaarsobjecten, bontjassen, muziekinstrumenten en foto-en filmapparatuur kun je het best verzekeren met een speciale kostbaarhedenverzekering. Met een inboedelverzekering krijg je voor deze spullen meestal een beperkte vergoeding.
Wel zijn er steeds meer inboedelverzekeringen waarop je een uitbreiding kunt afsluiten voor je kostbaarheden.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Deze verzekering komt erg goed van pas voor schade die je lijdt die je op niemand kunt verhalen. Met de uitkering uit de polis kun je bijvoorbeeld hulp in de huishouding betalen, aanpassingen aan je woning laten verrichten etc.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering vergoedt in principe alle schade die jij, je partner, je kinderen of
bijvoorbeeld je huisdier aan anderen toebrengen. Wel moet die schade zonder opzet zijn toegebracht. Als iemand opzettelijk schade veroorzaakt, draai je zelf voor de kosten op. Ook geldt de aansprakelijkheidsverzekering niet voor schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt. Die schade is verzekerd via de motorrijtuigenverzekering. Dus ook als je met de auto die je geleend hebt een ongeluk maakt of schade veroorzaakt, vergoedt de autoverzekering van de eigenaar van de auto de schade (als die gedekt is). Als je aansprakelijk gesteld wordt voor een schade en dat blijkt niet terecht, dan vallen de kosten om je te verweren ook onder de aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering biedt echter geen dekking
voor overige rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering
Een conflict met je werkgever over het arbeidscontract, een aannemer die zijn werk niet goed uitvoert, en ongeluk met blikschade, maar de tegenpartij erkent zijn schuld niet. Als je naar de rechter stapt om dergelijke conflicten uit te vechten, is dat duur, vooral door de kosten voor een advocaat. De rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst. Je krijgt geen geld uitgekeerd, maar je kunt een beroep doen op de juridisch specialisten van de rechtsbijstandverzekeraar. Die bemiddelen met de tegenpartij om het probleem op te lossen en leidt dat niet tot succes, dan staan zij je ook bij in een eventuele rechtzaak. De kosten van het proces vallen ook onder uw rechtsbijstandverzekering, vaak wel tot een bepaald maximum.

Als je op het moment dat je de verzekering afsluit al een conflict hebt, dan is dat conflict uitgesloten van de dekking. De rechtsbijstandverzekering is er alleen voor nieuwe en onvoorziene zaken.