vrachtwagens

In het verkeer lopen u, uw medewerkers en uw goederen risico’s. Door toedoen van uzelf of een ander kan uw bedrijf een flinke schade oplopen, zowel materieel als immaterieel. Er zijn verschillende verzekeringen voor de verschillende verkeers- en transportrisico’s.

Motorrijtuigverzekering
Voor motorrijtuigenverzekeringen zijn er verschillende soorten verzekeringen.
Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is voor schade die men met de auto, motor of brom/snorfiets aan anderen toebrengt.
Een beperkt casco-verzekering betaalt bij schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal en storm. Ook ruitschade valt hieronder.
Een casco-verzekering is de meest uitgebreide, ook wel all-riskverzekering genoemd. Deze betaalt ook de schade aan het eigen voertuig die door eigen schuld ontstaat.
Als u meerdere voertuigen in eigendom heeft komt u waarschijnlijk in aanmerking voor wagenparkkorting. Naast scherpere verzekeringspremies wordt u dan ondersteund met schadecoaching. Hierbij helpt de verzekeraar u met het beheersbaar maken of houden van de schadelast.

Inzittendenverzekering
Een inzittendenverzekering is er in twee varianten. De ongevallenverzekering voor inzittenden keert (een deel van) van de verzekerde bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit en een schadeverzekering voor inzittenden keert de werkelijk geleden schade van de inzittenden uit tot een gemaximeerd bedrag.

Goederentransportverzekering
Als u goederen laat vervoeren door een vervoerder is een goederentransportverzekering een verstandige keuze. U bent bij het afsluiten van deze verzekering niet afhankelijk van het feit of de vervoerder aansprakelijk is voor de ontstane schade. Uw eigen verzekering keert aan u uw schade uit. Een goederentransportverzekering kent twee dekkingsmogelijkheden: een all-risk dekking of een evenementendekking. Met een all-risk dekking verzekert u alle risico’s, uitgezonderd schade door bederf, door eigen schuld en door oorlogs- en stakersgeweld. Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.
Vindt er regelmatig goederenvervoer plaats, dan is een doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg of over zee het makkelijkst. De premie voor deze verzekering wordt berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en wordt naverrekend als de werkelijke cijfers aan het eind van het jaar bekend zijn.
Gaat het om een eenmalige verzending, dan kunt u ook een eenmalige polis afsluiten.

Eigen vervoerverzekering
Maakt u voor het transport van de goederen gebruik van eigen vervoersmiddelen, dan kunt u het beste voor een eigenvervoerverzekering kiezen. Per vracht kan een maximaal verzekerd bedrag worden afgesproken met de verzekeraar