De meeste ondernemers zijn prima in staat om de financiële gevolgen van kortstondige arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen. Een langere periode waarin niet gewerkt kan worden, of het nou de ondernemer zelf of zijn personeel betreft, kan in veel gevallen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

zieke man

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer (AOV)
Een zelfstandig ondernemer kan bij arbeidsongeschiktheid voor wat betreft sociale wet- en regelgeving niet terugvallen op de overheid. Hiervoor dient hij zelf een regeling te treffen. Dit kan hij doen door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tot aan de pensioenleeftijd kan met deze verzekering tot maximaal 90% van het inkomen worden verzekerd.

Ziekengeldverzekering
Als uw personeel ziek wordt bent u als ondernemer gehouden om de eerste twee jaar van ziekte het loon aan de zieke werknemer door te betalen. Voor deze periode is de ziekengeldverzekering ontwikkelt. Met de uitkering die u uit deze verzekering krijgt kunt u (als u dat wilt) ander personeel tijdelijk aanstellen om er voor te zorgen dat uw bedrijf door kan draaien. Als u geen behoefte heeft aan een vervangende arbeidskracht of als een personeelslid niet zo makkelijk te vervangen is dan wordt u door de uitkering van de ziekengeldverzekering gecompenseerd voor de loonkosten van de zieke werknemer zodat u geen loonkosten maakt die u niets opleveren.

WGA-gatverzekering
Als een werknemer twee jaar ziek is dan stopt de uitkering uit hoofde van de ziekengeldverzekering. De werknemer zal dan worden gekeurd door een keuringarts voor de WIA (de WIA is de opvolger van de WAO). Afhankelijk van onder andere iemands arbeidsverleden volgt er een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze kan fors lager zijn dan het laatstverdiende loon. Een WGA-gat verzekering zorgt er voor dat het verschil tussen het laatstverdiende loon en de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verkleint.

WIA-excedentverzekering
Als uw werknemer een salaris ontvangt boven het gemaximeerd bedrag waarover een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan worden ontvangen (laatstverdiende salaris bruto ongeveer € 50.000,- per jaar), is het verstandig om een WIA-excedentverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt u dat een werknemer over het meerdere salaris boven € 50.000,- bruto geen aanvulling zal ontvangen.