Onder de rubriek brandverzekeringen vallen alle verzekeringen waarvan de basis van de verzekeringsdekking het risico tegen brandschade verzekerd. De basisdekkinggen zijn vaak uit te breiden zodat bijvoorbeeld stormschade, diefstalschade en waterschade ook onder de dekking van de verzekering valt.

Opstalverzekering
Als eigenaar van een bedrijfspand verzekert u uw pand tegen schade. Als uw bedrijfspand gefinancierd is bent uw verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Heeft u de aankoop niet gefinancierd dan is een opstalverzekering ook onmisbaar.
Een opstalverzekering dekt in ieder geval het risico van brand, roet- en rookschade. Het is ook mogelijk om voor een uitgebreide dekking te kiezen. In dat geval zijn bijvoorbeeld de gevolgen van storm, inbraak en bepaalde vormen van waterschade ook gedekt. Behalve het gebouw zelf kunnen de fundering, bijgebouwen en zaken als schuttingen en zonweringen meeverzekerd worden.

brand bedrijfspand 2

Huurdersbelangverzekering
Als u een bedrijfspand huurt waaraan u verbeteringen heeft aangebracht dan heeft u wellicht een huurdersbelangverzekering nodig (bijvoorbeeld als u zelf een keuken of niet-verhuisbare vloer heeft geïnstalleerd). De aangebrachte verbeteringen aan het pand kunnen onder de opstalverzekering vallen van de verhuurder. Meestal is dit echter niet het geval.

Inventaris/goederenverzekering
Een verzekering die de bedrijfsinventaris en de goederenvoorraad verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak) en diverse vormen van waterschade. Ook het verzekeren van kasgeld behoort tot de mogelijkheden.

Bedrijfsschadeverzekering
Als in uw bedrijf brand uitbreekt, dan levert dat schade op aan uw eigendommen. Maar als door een brand het productieproces stagneert of u tijdelijk uw winkel moet sluiten kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen. De vaste kosten zoals loonkosten lopen door terwijl de onderneming in dat geval (een flink deel van) zijn inkomsten mist.
Met een bedrijfsschadeverzekering beperkt u het financiële risico van schadegebeurtenissen als brand, ontploffing, inbraak of waterschade. Als de bedrijfsschade gepaard gaat met stagnatie van de productie, of als u uw winkel tijdelijk moet sluiten, dekt deze verzekering de financiële gevolgen hiervan af. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de bedrijven die met een grote brand geconfronteerd wordt failliet gaat als er geen bedrijfsschadeverzekering is afgesloten.