Voor bedrijven is een aansprakelijkheidsverzekering van het grootste belang. U kunt aansprakelijk gesteld worden door klanten, leveranciers, omwonenden en zelfs uw medewerkers. Claims kunnen in de miljoenen lopen en hierdoor een directe bedreiging vormen voor het voortbestaan van uw bedrijf. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook voor elke onderneming onmisbaar.

AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven)
Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt de financiĆ«le gevolgen van schade waarvoor u aansprakelijk bent mits de schade bestaat uit schade aan zaken of uit letselschade. Zo vallen onder andere de risico’s ten gevolge van productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid onder de dekking van de AVB.

Naast een algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn er ook verzekeringen die dekking bieden voor bepaalde aansprakelijkheidsgebieden, zoals:

WEGAM verzekering
Als uw medewerker schade oploopt terwijl hij een motorvoertuig van de zaak aan het besturen is, kan hij u daarvoor aansprakelijk stellen. Omdat een AVB verzekering schade door of met motorrijtuigen uitsluit is de WEGAM verzekering ontwikkelt (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).
Deze verzekering dekt schade aan bestuurders van motorrijtuigen waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent.

imagesCAMV5XHE

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Voor beroepsvervoerders is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Met deze verzekering wordt beschadiging of verlies (ook door diefstal) van de lading gedekt als u kiest voor een standaarddekking. Maar u kunt de verzekering ook uitbreiden. Zo is er bijvoorbeeld een dekking voor als de lading schade oploopt door toedoen van anderen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een AVB dekt schade als een bedrijf aansprakelijk is voor zaak-en/of letselschade. Een bedrijf kan echter ook schade toebrengen aan derden waarbij er geen sprake is van zaak en/of letselschade. Zo kan bijvoorbeeld een accountantskantoor aansprakelijk zijn voor verkeerd gegeven adviezen waardoor een financieel nadeel is ontstaan. Voor alle bedrijven die zuivere vermogensschade kunnen veroorzaken is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar.